ไอเทม | Sunder Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+1600] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 7% ของ Max HP
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+1600] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 7% ของ Max HP
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+1600] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 7% ของ Max HP
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+1600] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 7% ของ Max HP
ระดับ 3
1???