ไอเทม | Sunder Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder

Sunder Crest Set Lv3

Sunder Crest Set Lv3 Sunder Crest Set Lv3
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sunder Crest I - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+2400) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sunder Crest II - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+2400) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sunder Crest III - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+2400) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sunder Crest IV - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+2400) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP
ระดับ 3
1???