ไอเทม | Lv5 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม

Lv5 Prime Crest Box I

Lv5 Prime Crest Box I Lv5 Prime Crest Box I
รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ชุด Psyshield เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Psyshield1???
ชุด Bulwark เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Bulwark1???
ชุด War God เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา War God1???
ชุด Stone Skin เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Stone Skin1???
ชุด Revitalize เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Revitalize1???
Empower Crest Set Lv5 - ได้รับ Empower Crest Set1???
Sharpen Crest Set Lv5 - ได้รับ Sharpen Crest Set1???
Feint Crest Set Lv5 - Grants Feint Crest Set.1???
Brute Force Crest Set Lv5 - Grants Brute Force Crest Set.1???
เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate1???
เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will1???