ไอเทม | Lv4 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม

Lv4 Prime Crest Box I

Lv4 Prime Crest Box I Lv4 Prime Crest Box I
รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 128000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ชุด Psyshield เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Psyshield1???
ชุด Bulwark เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Bulwark1???
ชุด War God เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา War God1???
ชุด Stone Skin เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Stone Skin1???
ชุด Revitalize เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Revitalize1???
Empower Crest Set Lv4 - ได้รับ Empower Crest Set1???
Sharpen Crest Set Lv4 - ได้รับ Sharpen Crest Set1???
Feint Crest Set Lv4 - Grants Feint Crest Set.1???
Brute Force Crest Set Lv4 - Grants Brute Force Crest Set.1???
เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate1???
เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will1???