ไอเทม | กระเป๋า Lavanica II - ได้รับ Lavanica Soulstone แบบสุ่มจำนวน

กระเป๋า Lavanica II

กระเป๋า Lavanica II กระเป๋า Lavanica II
ได้รับ Lavanica Soulstone แบบสุ่มจำนวน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone10???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone15???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone20???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone50???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone80???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone100???