ไอเทม | กระเป๋า Lavanica I - ได้รับ Lavanica Soulstone แบบสุ่มจำนวน

กระเป๋า Lavanica I

กระเป๋า Lavanica I กระเป๋า Lavanica I
ได้รับ Lavanica Soulstone แบบสุ่มจำนวน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone1???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone2???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone5???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone10???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone20???
Lavanica SoulstoneLavanica Soulstone30???