ไอเทม | กระเป๋า Professor Ribbit II - ได้รับการ์ด Professor Ribbit หรือ Soulstone

กระเป๋า Professor Ribbit II

กระเป๋า Professor Ribbit II กระเป๋า Professor Ribbit II
ได้รับการ์ด Professor Ribbit หรือ Soulstone
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Professor Ribbit - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Professor Ribbit1???
Professor Ribbit SoulstoneProfessor Ribbit Soulstone20???
Professor Ribbit SoulstoneProfessor Ribbit Soulstone50???
Professor Ribbit SoulstoneProfessor Ribbit Soulstone100???