ไอเทม | กระเป๋า Professor Ribbit I - ได้รับการ์ด Professor Ribbit หรือ Soulstone

กระเป๋า Professor Ribbit I

กระเป๋า Professor Ribbit I กระเป๋า Professor Ribbit I
ได้รับการ์ด Professor Ribbit หรือ Soulstone
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Professor Ribbit - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Professor Ribbit1???
Professor Ribbit SoulstoneProfessor Ribbit Soulstone2???
Professor Ribbit SoulstoneProfessor Ribbit Soulstone5???
Professor Ribbit SoulstoneProfessor Ribbit Soulstone10???
Professor Ribbit SoulstoneProfessor Ribbit Soulstone50???
Professor Ribbit SoulstoneProfessor Ribbit Soulstone100???