Help us on Patreon, please!

ไอเทม | การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน

การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III

การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III
สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เทพีอธีนา - จ้างฮีโร่ตำนาน : เทพีอธีนา1???
Sasquatch - จ้างฮีโร่ตำนาน Sasquatch.1???
Espirita - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Espirita1???
Dove Keeper - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Dove Keeper1???
Cirrina - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Cirrina1???
Storm Eater - จ้างฮีโร่ในตำนาน Storm Eater1???
Professor Ribbit - ใช้อัญเชิญฮีโร่ในตำนาน Professor Ribbit1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1
หีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่ม 2