ไอเทม | หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้

หีบสมบัติแดนลับ I

หีบสมบัติแดนลับ I หีบสมบัติแดนลับ I
เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 3000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
กระเป๋าเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน2???
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน2???
กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน2???
กล่องเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน1???
กล่องเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน1???
กล่องเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน1???
แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ 200 หินดาบเขียว2???
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว2???
Monster Pass - ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟ1???
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า2???
กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ 50 คริสตัลสีแดง2???
Espirita SoulstoneEspirita Soulstone3???