ไอเทม | หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม

หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I

หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I
รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
อัศวินทหารม้า Soulstoneอัศวินทหารม้า Soulstone1???
อัศวินทหารม้า Soulstoneอัศวินทหารม้า Soulstone2???
อัศวินทหารม้า Soulstoneอัศวินทหารม้า Soulstone3???
หนูน้อยคริสต์มาส Soulstoneหนูน้อยคริสต์มาส Soulstone1???
หนูน้อยคริสต์มาส Soulstoneหนูน้อยคริสต์มาส Soulstone2???
หนูน้อยคริสต์มาส Soulstoneหนูน้อยคริสต์มาส Soulstone3???
ไมเคิล Soulstoneไมเคิล Soulstone1???
ไมเคิล Soulstoneไมเคิล Soulstone2???
ไมเคิล Soulstoneไมเคิล Soulstone3???
สาวน้อยบิ๊กกัน Soulstoneสาวน้อยบิ๊กกัน Soulstone1???
สาวน้อยบิ๊กกัน Soulstoneสาวน้อยบิ๊กกัน Soulstone2???
สาวน้อยบิ๊กกัน Soulstoneสาวน้อยบิ๊กกัน Soulstone3???
เทพอานูบิส Soulstoneเทพอานูบิส Soulstone1???
เทพอานูบิส Soulstoneเทพอานูบิส Soulstone2???
เทพอานูบิส Soulstoneเทพอานูบิส Soulstone3???
นินจาโรนิน Soulstoneนินจาโรนิน Soulstone1???
นินจาโรนิน Soulstoneนินจาโรนิน Soulstone2???
นินจาโรนิน Soulstoneนินจาโรนิน Soulstone3???
สาวปืนคู่ Soulstoneสาวปืนคู่ Soulstone1???
สาวปืนคู่ Soulstoneสาวปืนคู่ Soulstone2???
สาวปืนคู่ Soulstoneสาวปืนคู่ Soulstone3???
ร็อคโน่ Soulstoneร็อคโน่ Soulstone1???
ร็อคโน่ Soulstoneร็อคโน่ Soulstone2???
ร็อคโน่ Soulstoneร็อคโน่ Soulstone3???
แม็กเทอซ่า Soulstoneแม็กเทอซ่า Soulstone1???
แม็กเทอซ่า Soulstoneแม็กเทอซ่า Soulstone2???
แม็กเทอซ่า Soulstoneแม็กเทอซ่า Soulstone3???
มังกรกระดูก Soulstoneมังกรกระดูก Soulstone1???
มังกรกระดูก Soulstoneมังกรกระดูก Soulstone2???
มังกรกระดูก Soulstoneมังกรกระดูก Soulstone3???
วอลลาวอลล่า Soulstoneวอลลาวอลล่า Soulstone1???
วอลลาวอลล่า Soulstoneวอลลาวอลล่า Soulstone2???
วอลลาวอลล่า Soulstoneวอลลาวอลล่า Soulstone3???
Creation-01 SoulstoneCreation-01 Soulstone1???
Creation-01 SoulstoneCreation-01 Soulstone2???
Creation-01 SoulstoneCreation-01 Soulstone3???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 40การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ