ไอเทม | แพคเกจ Newbie VI - เปิดเพื่อรับ ไข่สัตว์เลี้ยง และ ไอเทมอื่นๆ

แพคเกจ Newbie VI

แพคเกจ Newbie VI แพคเกจ Newbie VI
เปิดเพื่อรับ ไข่สัตว์เลี้ยง และ ไอเทมอื่นๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP10100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
การด์ ทดลองเข้า - เพิ่ม 1 ทางเข้า ของ Hero Trials2100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน1100%