ไอเทม | แพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆ

แพคเกจ Newbie I

แพคเกจ Newbie I แพคเกจ Newbie I
เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP4100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว2100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพค ทอง I - คุณได้รับ 10000 ทอง!50100%
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพค Mana I - คุณได้รับ 10000 Mana!50100%
ตำแหน่ง №5
ไอเทมจำนวนโอกาส
Jar of Gems - ได้รับ 50 อัญมณี3100%