ไอเทม | การ์ด ยักษ์ Orksbane - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ยักษ์ Orksbane

การ์ด ยักษ์ Orksbane

การ์ด ยักษ์ Orksbane การ์ด ยักษ์ Orksbane
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ยักษ์ Orksbane
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ยักษ์ Orksbane - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ยักษ์ Orksbane1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%