ไอเทม | การ์ดเคาท์แดรกคูล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เคาท์แดรกคูล่า

การ์ดเคาท์แดรกคูล่า

การ์ดเคาท์แดรกคูล่า การ์ดเคาท์แดรกคูล่า
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เคาท์แดรกคูล่า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เคาท์แดร็กคูล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เคาท์แดรกคูล่า1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%