ไอเทม | กล่องเหรียญตราไม้เทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน

กล่องเหรียญตราไม้เทพนิยาย

กล่องเหรียญตราไม้เทพนิยาย กล่องเหรียญตราไม้เทพนิยาย
Unknown
Unknow 9999
ขาย 18000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.59%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.59%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.44%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.29%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.44%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.44%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.33%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.22%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.44%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.44%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.33%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.22%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.44%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.44%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.33%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.22%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
20.59%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
20.59%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
20.44%
Unknown - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
20.29%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
20.44%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
20.44%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
20.33%
Unknown - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
20.22%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.44%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.44%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.33%
Unknown - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.22%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
20.44%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
20.44%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
20.33%
Unknown - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
20.22%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Unknownรางวัล - Unknown
อันดับ 179999 +
1 100%
Unknownรางวัล - Unknown
อันดับ 135000 - 179999
1 100%