ไอเทม | กล่องเหรียญตราไม้เทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน

กล่องเหรียญตราไม้เทพนิยาย

กล่องเหรียญตราไม้เทพนิยาย กล่องเหรียญตราไม้เทพนิยาย
ได้รับเหรียญตราบางส่วน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 18000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.44%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
10.29%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.33%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.33%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.33%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
20.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
20.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
20.44%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 3
20.29%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
20.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
20.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
20.33%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.33%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
20.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
20.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
20.33%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 3
20.22%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 0.1%
Avariciferรางวัล - Avaricifer
อันดับ 179999 +
1 100%
Avariciferรางวัล - Avaricifer
อันดับ 135000 - 179999
1 100%