ไอเทม | กล่องเหรียญตราไม้หายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน

กล่องเหรียญตราไม้หายาก

กล่องเหรียญตราไม้หายาก กล่องเหรียญตราไม้หายาก
ได้รับเหรียญตราบางส่วน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.27%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.27%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.13%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 3
10.45%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) II - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 3
10.45%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) III - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 3
10.34%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) IV - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.27%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.27%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.2%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.13%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.45%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) II - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.45%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) III - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.34%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) IV - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.17%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.11%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.17%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
10.11%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.27%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.27%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.2%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.13%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 3
20.45%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) II - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 3
20.45%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) III - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 3
20.34%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) IV - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.27%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.27%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.2%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.13%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.45%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) II - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.45%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) III - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.34%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) IV - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.17%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.11%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
20.17%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12%
ระดับ 3
20.11%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 0.2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 0.2%