ไอเทม | กล่องเหรียญตราไม้ - ได้รับเหรียญตราบางส่วน

กล่องเหรียญตราไม้

กล่องเหรียญตราไม้ กล่องเหรียญตราไม้
ได้รับเหรียญตราบางส่วน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 3
10.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) II - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 3
10.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) III - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 3
10.23%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) IV - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 3
10.15%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
10.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) II - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
10.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
10.23%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) IV - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
10.15%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
10.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) II - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
10.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) III - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
10.23%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) IV - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
10.15%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) III - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.23%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) IV - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
10.15%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) II - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.17%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) IV - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
10.11%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) II - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.17%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) IV - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
10.11%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) II - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.17%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) IV - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
10.11%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 3
20.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) II - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 3
20.3%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) III - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 3
20.23%
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) IV - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 3
20.15%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
20.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) II - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
20.3%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
20.23%
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) IV - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
20.15%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
20.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) II - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
20.3%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) III - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
20.23%
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) IV - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
20.15%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.3%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) III - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.23%
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) IV - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
20.15%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) II - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
20.17%
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) IV - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 3
20.11%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) II - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
20.17%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) IV - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15%
ระดับ 3
20.11%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) II - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.22%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.17%
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) IV - เพิ่ม HP ขึ้น 20%
ระดับ 3
20.11%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 0.4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 0.4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 0.4%
Avariciferรางวัล - Avaricifer
อันดับ 100000 - 134999
1 100%
Avariciferรางวัล - Avaricifer
อันดับ 70000 - 99999
1 100%