ไอเทม | กล่องเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน

กล่องเหรียญตราเทพนิยาย

กล่องเหรียญตราเทพนิยาย กล่องเหรียญตราเทพนิยาย
ได้รับเหรียญตราบางส่วน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 18000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
10.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
10.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
10.44%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
10.29%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.33%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.33%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.33%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
20.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
20.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
20.44%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
20.29%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
20.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
20.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
20.33%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.33%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
20.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
20.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
20.33%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
20.22%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1 13%
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 18
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 18
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
2 0.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
2 0.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 0.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 0.5%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 1%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 0.5%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 0.57%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 0.29%
หีบสีเงิน
1 - 6
1 6%
หีบสีเงิน
4 - 9
1 7.5%
หีบสีเงิน
7 - 12
1 9%
หีบสีเงิน
10 - 15
1 10.5%
หีบสีเงิน
13 - 18
1 12%
หีบสีเงิน
16 - 21
1 13.5%
หีบสีเงิน
19 - 24
1 15%
หีบสีเงิน
22 - 27
1 16.5%
หีบสีเงิน
25 - 30
1 18%
หีบสีทอง
4 - 9
1 6%
หีบสีทอง
7 - 12
1 7.5%
หีบสีทอง
10 - 15
1 9%
หีบสีทอง
13 - 18
1 10.5%
หีบสีทอง
16 - 21
1 12%
หีบสีทอง
19 - 24
1 13.5%
หีบสีทอง
22 - 27
1 15%
หีบสีทอง
25 - 30
1 16.5%