ไอเทม | กล่องเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน

กล่องเหรียญตราหายาก

กล่องเหรียญตราหายาก กล่องเหรียญตราหายาก
ได้รับเหรียญตราบางส่วน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.27%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.27%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.2%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.13%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
10.45%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) II - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
10.45%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) III - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
10.34%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) IV - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.27%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.27%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.2%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.13%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.45%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) II - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.45%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) III - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.34%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) IV - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.17%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
10.11%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.22%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.17%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
10.11%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.27%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.27%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.2%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.13%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
20.45%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) II - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
20.45%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) III - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
20.34%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) IV - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.27%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.27%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.2%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.13%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.45%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) II - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.45%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) III - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.34%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) IV - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.17%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
20.11%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
20.22%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
20.17%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
20.11%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1 13.5%
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 1
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 7960รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 15
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 15
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 15
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 15
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 15
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 15
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 15
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 15
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 15
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 15
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 18
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 18
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 18
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 18
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 4%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 0.8%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
1 4%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 0.86%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 1.52%
Avariciferรางวัล - Avaricifer
อันดับ 45000 - 69999
1 100%
Avariciferรางวัล - Avaricifer
อันดับ 25000 - 44999
1 100%
หีบสีบรอนซ์
1 - 6
1 6%
หีบสีบรอนซ์
4 - 9
1 7.5%
หีบสีบรอนซ์
7 - 12
1 9%
หีบสีบรอนซ์
10 - 15
1 10.5%
หีบสีบรอนซ์
13 - 18
1 12%
หีบสีบรอนซ์
16 - 21
1 13.5%
หีบสีบรอนซ์
19 - 24
1 15%
หีบสีบรอนซ์
22 - 27
1 16.5%
หีบสีบรอนซ์
25 - 30
1 18%
หีบสีเงิน
1 - 6
1 8%
หีบสีเงิน
4 - 9
1 9.5%
หีบสีเงิน
7 - 12
1 11%
หีบสีเงิน
10 - 15
1 12.5%
หีบสีเงิน
13 - 18
1 14%
หีบสีเงิน
16 - 21
1 15.5%
หีบสีเงิน
19 - 24
1 17%
หีบสีเงิน
22 - 27
1 18.5%
หีบสีเงิน
25 - 30
1 20%
หีบสีทอง
4 - 9
1 8%
หีบสีทอง
7 - 12
1 9.5%
หีบสีทอง
10 - 15
1 11%
หีบสีทอง
13 - 18
1 12.5%
หีบสีทอง
16 - 21
1 14%
หีบสีทอง
19 - 24
1 15.5%
หีบสีทอง
22 - 27
1 17%
หีบสีทอง
25 - 30
1 18.5%