ไอเทม | กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน

กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย

กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย
ได้รับเหรียญตราบางส่วน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 18000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
10.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
10.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
10.44%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
10.29%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
10.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
10.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
10.33%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
10.22%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.33%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
10.22%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
10.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
10.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
10.33%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
10.22%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
20.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
20.59%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
20.44%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
20.29%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
20.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
20.44%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
20.33%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
20.22%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.44%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.33%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
20.22%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
20.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
20.44%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
20.33%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
20.22%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2 13.5%
หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ I - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้หีบสมบัติแดนลับ II - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 2
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 30 EXP: - 1
1 - 4 100%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 1.43%
ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ - ดินแดนอันสาบสูญ 1 2.38%
Here Be DemonHere Be Demon 1 100%
Avariciferรางวัล - Avaricifer
อันดับ 10000 - 24999
1 100%
Avariciferรางวัล - Avaricifer
อันดับ 1 - 9999
1 100%
หีบสีเงิน
1 - 6
1 20%
หีบสีเงิน
4 - 9
1 20%
หีบสีเงิน
7 - 12
1 - 2 20%
หีบสีเงิน
10 - 15
1 - 2 20%
หีบสีเงิน
13 - 18
1 - 3 20%
หีบสีเงิน
16 - 21
1 - 3 20%
หีบสีเงิน
19 - 24
2 - 3 20%
หีบสีเงิน
22 - 27
2 - 3 20%
หีบสีเงิน
25 - 30
2 - 3 20%
หีบสีทอง
4 - 9
1 20%
หีบสีทอง
7 - 12
1 20%
หีบสีทอง
10 - 15
1 - 2 20%
หีบสีทอง
13 - 18
1 - 2 20%
หีบสีทอง
16 - 21
1 - 3 20%
หีบสีทอง
19 - 24
1 - 3 20%
หีบสีทอง
22 - 27
2 - 3 20%
หีบสีทอง
25 - 30
2 - 3 20%