ไอเทม | หีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

หีบ เมซา หายาก-IV

หีบ เมซา หายาก-IV หีบ เมซา หายาก-IV
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP2???
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP3???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ 200 หินดาบเขียว1???
การ์ด รีเฟรชภารกิจ - ทำการปลดล็อค ภารกิจชุดต่อไป ทันที110%
การ์ด รีเฟรช ความสามารถ - รีเฟรช ความสามารถของฮีโร่ ฟรี 1 ครั้ง10.05%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III250100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
พายุ เมซา--3
1 30%