ไอเทม | หีบ เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

หีบ เมซา-III

หีบ เมซา-III หีบ เมซา-III
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่6???
แพค หินดาบเขียว II - ได้รับ 50 หินดาบเขียว350%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่1???
การ์ด สำเร็จภารกิจ - เพิ่ม การสำเร็จภารกิจอัตโนมัติ เป็น 3 ครั้ง150%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III200100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
พายุ เมซา--2
1 60%