ไอเทม | หีบ เมซา หายาก-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

หีบ เมซา หายาก-II

หีบ เมซา หายาก-II หีบ เมซา หายาก-II
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP670%
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III150100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
พายุ เมซา--1
1 30%