ไอเทม | หีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

หีบ เมซา-II

หีบ เมซา-II หีบ เมซา-II
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP4100%
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III150100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
พายุ เมซา--1
1 60%