ไอเทม | หีบ เมซา หายาก-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

หีบ เมซา หายาก-I

หีบ เมซา หายาก-I หีบ เมซา หายาก-I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่4???
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่5???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III100100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
พายุ เมซา-0
1 30%