ไอเทม | หีบ เมซา หายาก-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

หีบ เมซา หายาก-I

หีบ เมซา หายาก-I หีบ เมซา หายาก-I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่240%
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่340%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง1100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
ของรางวัล: Merits100100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
พายุ เมซา-0
1 30%