ไอเทม | หีบ เมซา-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

หีบ เมซา-I

หีบ เมซา-I หีบ เมซา-I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่3???
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่4???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III100100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ทีมดันเจี้ยน
พายุ เมซา-0
1 60%