ไอเทม | การ์ดปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ตำนาน ปีกแห่งไฟ

การ์ดปีกแห่งไฟ

การ์ดปีกแห่งไฟ การ์ดปีกแห่งไฟ
Unknown
Unknow 9999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ปีกแห่งไฟ - Unknown1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - Unknown5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - Unknown10100%