ไอเทม | การ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Exorcist

การ์ด Exorcist

การ์ด Exorcist การ์ด Exorcist
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Exorcist
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ผู้ขับไล่ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Exorcist1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%