ไอเทม | การ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ตำนาน Exorcist ฮีโร่

การ์ด Exorcist

การ์ด Exorcist การ์ด Exorcist
Unknown
Unknow 9999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ผู้ขับไล่ - Unknown1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - Unknown5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - Unknown10100%