ไอเทม | แพค EXP III - ได้รับ EXP มากมาย

แพค EXP III

แพค EXP III แพค EXP III
ได้รับ EXP มากมาย
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1800 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่6100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่3100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
PraiserPraiser's Pack - รับรางวัลแบบสุ่ม 1
Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้ 250
Divine HammerDivine Hammer 3
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
4 1125รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III