ไอเทม | แพค EXP II - ได้รับ EXP บางส่วน

แพค EXP II

แพค EXP II แพค EXP II
ได้รับ EXP บางส่วน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 760 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่6100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
4 475รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III