ไอเทม | แพค EXP I - ได้รับ EXP เล็กๆน้อยๆ

แพค EXP I

แพค EXP I แพค EXP I
ได้รับ EXP เล็กๆน้อยๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
4 125รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III