ไอเทม | การ์ด Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep

การ์ด Immortep

การ์ด Immortep การ์ด Immortep
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%