ไอเทม | การ์ด กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ

การ์ด กามเทพ

การ์ด กามเทพ การ์ด กามเทพ
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%