ไอเทม | การ์ด มนุษย์หิมะ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ

การ์ด มนุษย์หิมะ

การ์ด มนุษย์หิมะ การ์ด มนุษย์หิมะ
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%