ไอเทม | การ์ด Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore

การ์ด Atlanticore

การ์ด Atlanticore การ์ด Atlanticore
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP10100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%