ไอเทม | การ์ด เจ้าชายฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง

การ์ด เจ้าชายฟักทอง

การ์ด เจ้าชายฟักทอง การ์ด เจ้าชายฟักทอง
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%