ไอเทม | การ์ด ดรูอิด - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด

การ์ด ดรูอิด

การ์ด ดรูอิด การ์ด ดรูอิด
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP10100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%