ไอเทม | การ์ด ดรูอิด - จ้างฮีโร่ตำนาน ดรูอิด

การ์ด ดรูอิด

การ์ด ดรูอิด การ์ด ดรูอิด
Unknown
Unknow 9999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Druid - Unknown1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - Unknown10100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - Unknown10100%