ไอเทม | การ์ด แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยน

การ์ด แชมเปี้ยน

การ์ด แชมเปี้ยน การ์ด แชมเปี้ยน
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยน1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP5100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%