ไอเทม | การ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า

การ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า

การ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า การ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่10100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่5100%