ไอเทม | การ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า

การ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า

การ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า การ์ด เทพเจ้าแห่งสายฟ้า
Unknown
Unknow 9999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - Unknown1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - Unknown10100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome II - Unknown5100%