ไอเทม | การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก

การ์ดฮีโร่บูชายัญ

การ์ดฮีโร่บูชายัญ การ์ดฮีโร่บูชายัญ
ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 30 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP280%
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP120%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP380%
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP120%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP480%
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP220%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 1600รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III