ไอเทม | การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก

การ์ดฮีโร่บูชายัญ

การ์ดฮีโร่บูชายัญ การ์ดฮีโร่บูชายัญ
Unknown
Unknow 9999
ขาย 30 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - Unknown280%
Gelatinous Champion Essence - Unknown120%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - Unknown380%
Gelatinous Champion Essence - Unknown120%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - Unknown480%
Gelatinous Champion Essence - Unknown220%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Unknown)ซื้อไอเทม (Unknown)
โอกาส - Unknow - 8.2%
1 1600Unknown