ไอเทม | การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง

การ์ดฮีโร่ชั้นสูง

การ์ดฮีโร่ชั้นสูง การ์ดฮีโร่ชั้นสูง
สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 12 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เพชรฆาต - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ เพชรฆาต111.5%
นักฆ่า - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ นักฆ่า111%
Werewolf - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ มนุษย์หมาป่า111.5%
Cyclops - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ Cyclops111%
Pain-Da - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ Pain-Da111%
หมอผี - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ หมอผี111%
ราชินีงู - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ ราชินีงู111%
ปีศาจน้ำแข็ง - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ ปีศาจน้ำแข็ง111%
Triton - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ Triton111%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบ เมซา หายาก-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ เมซา หายาก-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1 100%
หีบ เทพนิยาย เมซา-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ เทพนิยาย เมซา-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1 99.7%
หีบลาวาหายาก I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1 100%
หีบลาวาเทพนิยาย I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1 99.5%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 300ของรางวัล: Merits
Wretched Gorge 1 Wretched Gorge 1 1 0.79%
Wretched Gorge 2 Wretched Gorge 2 1 0.93%