ไอเทม | การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง

การ์ดฮีโร่ชั้นสูง

การ์ดฮีโร่ชั้นสูง การ์ดฮีโร่ชั้นสูง
สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เพชรฆาต - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ เพชรฆาต111.5%
นักฆ่า - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ นักฆ่า111%
Werewolf - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ มนุษย์หมาป่า111.5%
Cyclops - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ Cyclops111%
Pain-Da - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ Pain-Da111%
หมอผี - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ หมอผี111%
ราชินีงู - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ ราชินีงู111%
ปีศาจน้ำแข็ง - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ ปีศาจน้ำแข็ง111%
Triton - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ Triton111%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 300รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III