ไอเทม | การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่

การ์ดฮีโร่

การ์ดฮีโร่ การ์ดฮีโร่
สุ่ม 1 ฮีโร่
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 3 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
นางฟ้า - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา นางฟ้า112.5%
โจรปล้นสะดม - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา โจรปล้นสะดม112.5%
ยักษ์ภูเขา - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา ยักษ์ภูเขา112.5%
Engineer - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา วิศวกร112.5%
แม่มดผมขาว - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา แม่มดผมขาว112.5%
นางไม้ - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา นางไม้112.5%
Alchemist - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา นักแปรธาตุ112.5%
นักแม่นปืน - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา นักแม่นปืน112.5%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 8.2%
1 72รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III