ไอเทม | หนังสือสกิลซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง - เพิ่มSkill Lvซุเปอร์สัตว์เลี้ยง ได้จากTeam HBM หรือแลกเปลี่ยนเกียรติยศในคลังสินค้า

หนังสือสกิลซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง

หนังสือสกิลซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง หนังสือสกิลซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง
เพิ่มSkill Lvซุเปอร์สัตว์เลี้ยง ได้จากTeam HBM หรือแลกเปลี่ยนเกียรติยศในคลังสินค้า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 23
หีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 23
หีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 23
หีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 23
หีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 30
หีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 30
หีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 30
หีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 30
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 200การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Wretched Gorge 1 Wretched Gorge 1 4 20.83%
Wretched Gorge 2 Wretched Gorge 2 4 17.88%
Wretched Gorge 3 Wretched Gorge 3 4 19%
Wretched Gorge 4 Wretched Gorge 4 4 18.22%
Infernal Summit I Infernal Summit I 4 20.83%
Infernal Summit II Infernal Summit II 4 17.41%
Infernal Summit III Infernal Summit III 4 18.19%
Infernal Summit IV Infernal Summit IV 4 26.4%