ไอเทม | Pet Essence - วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการออกไข่สัตว์เลี้ยง สามารถหาได้จากดินแดนอันสาปสูญ

Pet Essence

Pet Essence Pet Essence
วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการออกไข่สัตว์เลี้ยง สามารถหาได้จากดินแดนอันสาปสูญ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 30 EXP: - 1
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 30 EXP: - 1
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 30 EXP: - 1
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
2 - 3 10.53%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
2 - 3 10.53%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
2 - 3 13.17%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
2 - 3 13.17%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
2 - 3 17.48%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
2 - 3 17.48%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
2 - 3 10.53%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
2 - 3 10.53%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
2 - 3 13.17%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
2 - 3 13.17%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
2 - 3 17.48%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
2 - 3 17.48%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 18 EXP: - 14
2 - 3 12.42%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 18 EXP: - 14
2 - 3 12.42%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 18 EXP: - 14
2 - 3 12.42%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 15
2 - 3 2.06%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 15
2 - 3 2.63%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 15
2 - 4 2.63%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 15
2 - 4 3.59%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 15
3 - 4 3.59%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 23 EXP: - 16
2 - 4 15.51%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 23 EXP: - 16
2 - 4 15.51%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 23 EXP: - 16
2 - 4 15.51%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
2 - 3 2.78%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 18
2 - 4 2.78%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
2 - 4 3.79%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 18
3 - 4 3.79%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
2 - 3 2.85%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
2 - 3 3.89%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 24 - 28 EXP: - 18
2 - 4 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 24 - 28 EXP: - 18
2 - 4 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 24 - 28 EXP: - 18
2 - 4 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 29 - 30 EXP: - 18
3 - 4 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 29 - 30 EXP: - 18
3 - 4 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 29 - 30 EXP: - 18
3 - 4 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
3 - 4 3.97%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
3 - 4 4.03%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
3 - 4 4.01%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 1 - 6 EXP: - 6
2 - 3 10.2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 6
2 - 3 10.2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 6
2 - 3 10.2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 6
2 - 3 12.76%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 6
2 - 3 12.76%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 6
2 - 4 12.76%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 6
2 - 4 16.94%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 6
3 - 4 16.94%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 8
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 8
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 8
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 9
2 - 3 13.12%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 9
2 - 3 13.12%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 9
2 - 3 16.39%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 9
2 - 3 16.39%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 9
2 - 4 16.39%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 9
2 - 4 21.73%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 9
2 - 4 21.73%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 9
3 - 4 21.73%
Heroes Trial L11Unknown - Unknown 1 1.5%
Heroes Trial L11เทพเจ้าแห่งสายฟ้า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 1 1.5%
Heroes Trial L11มัจจุราชแห่งความตาย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มัจจุราชแห่งความตาย 1 1.5%
Heroes Trial L11Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 1 1.5%
Heroes Trial L11เจ้าชาย ฟักทอง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าชายฟักทอง 1 1.5%
Heroes Trial L11Atlanticore - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Atlanticore 1 1.5%
Heroes Trial L11Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 1 1.5%
Heroes Trial L11กามเทพ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน กามเทพ 1 1.5%
Heroes Trial L11Immortep - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Immortep 1 1.5%
Heroes Trial L11Paladin - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พาลาดิน 1 1.5%
Heroes Trial L11นินจา - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นินจา 1 1.5%
Heroes Trial L11Succubus - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Succubus 1 1.5%