ไอเทม | Spawning Agent - วัตถุดิบสำหรับให้สัตว์เลี้ยงออกไข่ สามารถหาได้จากทีม HBM มอนเสตอร์ในดินแดนอันสาปสูญ

Spawning Agent

Spawning Agent Spawning Agent
วัตถุดิบสำหรับให้สัตว์เลี้ยงออกไข่ สามารถหาได้จากทีม HBM มอนเสตอร์ในดินแดนอันสาปสูญ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 20
หีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 20
หีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 20
หีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 20
หีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 26
หีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 26
หีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 26
หีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 26
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 30 EXP: - 1
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 30 EXP: - 1
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 30 EXP: - 1
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
1 - 2 10.53%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
1 - 2 10.53%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
1 - 2 13.17%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
1 - 2 13.17%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
1 - 2 17.48%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
1 - 2 17.48%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 14 EXP: - 12
1 - 2 10.53%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 12
1 - 2 10.53%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 12
1 - 2 13.17%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 12
1 - 2 13.17%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 12
1 - 2 17.48%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 12
1 - 2 17.48%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 18 EXP: - 14
1 - 2 12.42%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 18 EXP: - 14
1 - 2 12.42%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 18 EXP: - 14
1 - 2 12.42%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 15
1 - 2 2.06%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 15
1 - 2 2.63%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 15
1 - 3 2.63%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 15
1 - 3 3.59%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 15
2 - 3 3.59%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 23 EXP: - 16
1 - 3 15.51%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 23 EXP: - 16
1 - 3 15.51%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 23 EXP: - 16
1 - 3 15.51%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
1 - 2 2.78%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 18
1 - 3 2.78%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
1 - 3 3.79%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 18
2 - 3 3.79%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 18
1 - 2 2.85%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 21 - 30 EXP: - 18
1 - 2 3.89%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 24 - 28 EXP: - 18
1 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 24 - 28 EXP: - 18
1 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 24 - 28 EXP: - 18
1 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 29 - 30 EXP: - 18
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 29 - 30 EXP: - 18
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 29 - 30 EXP: - 18
2 - 3 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 - 3 3.97%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 - 3 4.03%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 22
2 - 3 4.01%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 1 - 6 EXP: - 6
1 - 2 10.2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 6
1 - 2 10.2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 11 - 18 EXP: - 6
1 - 2 10.2%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 6
1 - 2 12.76%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 6
1 - 2 12.76%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 6
1 - 3 12.76%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 6
1 - 3 16.94%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 6
2 - 3 16.94%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 8
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 8
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 8
1 - 2 20.58%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 3 - 10 EXP: - 9
1 - 2 13.12%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 7 - 14 EXP: - 9
1 - 2 13.12%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 9
1 - 2 16.39%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 15 - 22 EXP: - 9
1 - 2 16.39%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 26 EXP: - 9
1 - 3 16.39%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 9
1 - 3 21.73%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 23 - 30 EXP: - 9
1 - 3 21.73%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 27 - 30 EXP: - 9
2 - 3 21.73%
Wretched Gorge 1 Wretched Gorge 1 2 13.89%
Wretched Gorge 2 Wretched Gorge 2 2 11.92%
Wretched Gorge 3 Wretched Gorge 3 2 12.67%
Wretched Gorge 4 Wretched Gorge 4 2 12.15%
Infernal Summit I Infernal Summit I 2 13.89%
Infernal Summit II Infernal Summit II 2 11.61%
Infernal Summit III Infernal Summit III 2 12.13%
Infernal Summit IV Infernal Summit IV 2 17.6%