ไอเทม | การ์ดไข่สัตว์เลี้ยง - ได้รับ ไข่สัตว์เลี้ยง แบบสุ่ม

การ์ดไข่สัตว์เลี้ยง

การ์ดไข่สัตว์เลี้ยง การ์ดไข่สัตว์เลี้ยง
ได้รับ ไข่สัตว์เลี้ยง แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 12000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา16%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก16%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน16%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3