ไอเทม | ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ %d ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน

ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน

ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน
ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 15000 Gold
Drako 3-9 10.5%
Auroria 3-9 10.5%
Finix 3-9 10.5%
Aviar 3-9 10.5%
Doom Balloon 3-9 10.5%
Celestin 3-9 10.5%
Bubblow 3-9 10.5%
Mini Angi 1-6 3.79%
ช้างบิน 1-6 3.79%
Little Havoc 1-6 3.79%
ชิกก้าบูม 1-6 3.79%
Purrsalot 1-6 3.79%
Piblob 1-6 3.79%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
แพคเกจ Newbie VI - เปิดเพื่อรับ ไข่สัตว์เลี้ยง และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie VI - เปิดเพื่อรับ ไข่สัตว์เลี้ยง และ ไอเทมอื่นๆ 1 100%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 8030รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ 0-7 / ทุกวัน 6%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 3 สัตวฺ์เลี้ยง
1 100%