ไอเทม | ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ %d ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน

ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน

ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน
ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 15000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
แพคเกจ Newbie VI - เปิดเพื่อรับ ไข่สัตว์เลี้ยง และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie VI - เปิดเพื่อรับ ไข่สัตว์เลี้ยง และ ไอเทมอื่นๆ 1 100%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 8030ของรางวัล: Merits
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 3 สัตวฺ์เลี้ยง
1 100%
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ 0-7 / ทุกวัน 6%