ไอเทม | ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ %d ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก

ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก

ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก
ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
แพคเกจ Newbie IV - เปิดเพื่อรับ Slime Essences และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie IV - เปิดเพื่อรับ Slime Essences และ ไอเทมอื่นๆ 1 100%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 4640ของรางวัล: Merits
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 1 สัตวฺ์เลี้ยง
1 100%
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ 0-7 / ทุกวัน 21%