ไอเทม | ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ %d ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก

ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก

ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก
ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold
Drako 3-6 12.43%
Auroria 3-6 12.43%
Finix 3-6 12.43%
Aviar 3-6 12.43%
Doom Balloon 3-6 12.43%
Celestin 3-6 12.43%
Bubblow 3-6 12.43%
Mini Angi 0-3 1.86%
ช้างบิน 0-3 1.86%
Little Havoc 0-3 1.86%
ชิกก้าบูม 0-3 1.86%
Purrsalot 0-3 1.86%
Piblob 0-3 1.86%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
แพคเกจ Newbie IV - เปิดเพื่อรับ Slime Essences และ ไอเทมอื่นๆแพคเกจ Newbie IV - เปิดเพื่อรับ Slime Essences และ ไอเทมอื่นๆ 1 100%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 4640รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ 0-7 / ทุกวัน 21%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
ได้รับ 1 สัตวฺ์เลี้ยง
1 100%