ไอเทม | ปีศาจน้ำแข็ง - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ ปีศาจน้ำแข็ง

ปีศาจน้ำแข็ง

ปีศาจน้ำแข็ง ปีศาจน้ำแข็ง
ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ ปีศาจน้ำแข็ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ปีศาจน้ำแข็ง1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูงการ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง 1 11%