ไอเทม | เพชรฆาต - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ เพชรฆาต

เพชรฆาต

เพชรฆาต เพชรฆาต
ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ เพชรฆาต
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เพชรฆาต1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูงการ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง 1 11.5%